Our Price: AED 295.00
X-mini Kai Bluetooth Speaker [Black]

Our Price: AED 230.00
X-mini Happy Speaker [Black]

Our Price: AED 120.00
X-mini Max v1.1 Speaker [Black]